ENG FB kontakt

02.12.2023

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Zastosowanie analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie przecinania strugą wodno-ścierną *

Zastosowanie analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie przecinania strugą wodno-ścierną *

The use of acoustic emission signal analysis for the quality evaluation of the surfaces obtained in abrasive waterjet cutting process

Paweł Sutowski, Marzena Sutowska   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: W artykule opisano możliwość zastosowania analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Otrzymane wyniki badań potwierdziły wyraźny wpływ warunków obróbki na strukturę geometryczną przecięć oraz zarejestrowane wartości emitowanych fal naprężeń.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość powierzchni, proces cięcia, struga wodno-ścierna, monitorowanie procesu, emisja akustyczna

ABSTRACT: The article describes the possibility of using acoustic emission signal for the purpose of evaluation of the surface obtained in high-pressure abrasive waterjet cutting process. The obtained results showed a clear influence of the machining conditions on the geometric structure of the obtained cuts and the registered values of the stress waves.

KEYWORDS: surface quality, cutting process, abrasive water jet, process monitoring, acoustic emission

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Sutowski P., Nadolny K., Kapłonek W. “Monitoring of cylindrical grinding processes by use of a non-contact AE system”. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. Vol. 13 (2012): pp. 1737÷1743.
  • Momber A.W., Mohan R.S., Kovacevic R. “On-line analysis of hydroabrasive erosion of pre-cracked materials by acoustic emission”. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. Vol. 31 (1999): pp. 1÷17.
  • Hassan AI., Chen C., Kovacevic R. “On-line monitoring of depth of cut in AWJ cutting”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 44 (2004): pp. 595÷605.
  • Hloch S., Valíček J., Kozak D., Tozan H., Chattopadhyaya S., Adamčík P. “Analysis of acoustic emission emerging during hydroabrasive cutting and options for indirect quality control”. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 66 (2013): pp. 45÷58.
  • Rabani A., Marinescu I., Axinte D. “Acoustic emission energy transfer rate: A method for monitoring abrasive waterjet milling”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. Vol. 61 (2012): pp. 80÷89.
  • Peržel V., Hreha P., Hloch S., Tozan H., Valíček J. “Vibration emission as a potential source of information for abrasive waterjet quality process control. International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Vol. 61, No. 1÷4 (2011): pp. 285÷294.
  • Hreha P., Hloch S., Peržel V. “Analysis of acoustic emission recorded during monitoring of abrasive waterjet cutting of stainless steel AISI 309”. Tehnicki Vjesnik. Vol. 19 (2012): pp. 355÷359. ISSN: 1330-3651. UDC/UDK: 621.9.044.4: 534.2.05.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.240

Pobierz plik / download

Paweł Sutowski, Marzena Sutowska: Zastosowanie analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie przecinania strugą wodno-ścierną (The use of acoustic emission signal analysis for the quality evaluation of the surfaces obtained in abrasive waterjet cutting process) (PDF, ~2,7 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Zastosowanie analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie przecinania strugą wodno-ścierną *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy