ENG FB kontakt

15.06.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego *

Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego *

The application of image analysis methods to the evaluation of grinding tool active surface

Dariusz Lipiński, Wojciech Kacalak   |   08-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Analiza kształtu i rozmieszczenia wierzchołków ziaren ściernych oraz ich zmian następujących podczas procesu szlifowania jest podstawą symulacji i prognozowania wyników obróbki. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metod analizy obrazów do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego. Ziarna ścierne wyodrębnione w wyniku szeregu operacji morfologicznych poddano analizie w celu określenia ich parametrów geometrycznych. Wyznaczono również parametry statystyczne opisujące rozmieszczenie ziaren ściernych na powierzchni czynnej narzędzia ściernego.

SŁOWA KLUCZOWE: narzędzia ścierne, analiza obrazów, ziarna ścierne

ABSTRACT: Analysis of the shape and location of abrasive grain tips, as well as their changes during the grinding process, is the basis for simulation and forecasting the grinding process results. This paper presents the application of image analysis methods to the evaluation of grinding tool active surface. The abrasive grains, singled out as a result of the series of morphological operations, were then subject to analysis to determine their geometric parameters. Moreover, statistical parameters describing their location on the abrasive tool active surface were determined.

KEYWORDS: grinding tools, image analysis, abrasive grains

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Marinescu I.D., Hitchiner M., Uhlmann W., Rowe W.B., Inasaki I. “Handbook of machining with grinding wheels”. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2007.
  • Chen X, Brian Rowe W. “Analysis and simulation of the grinding process. Part I: Generation of the grinding wheel surface”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 36 (1996): pp. 871÷882.
  • Nguyen T.A., Butler D.L. “Simulation of precision grinding process. Part 1: Generation of the grinding wheel surface”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 45 (2005): pp. 1321÷1328.
  • Xie J., Xu J., Tang Y., Tamaki J. “3D graphical evaluation of micronscale protrusion topography of diamond grinding wheel”. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 48 (2008): pp. 1254÷1260.
  • Nguyen A.T., Butler D.L. “Correlation of grinding wheel topography and grinding performance: a study from a viewpoint of three-dimensional surface characterization”. Journal of Materials Processing Technology. 208 (2008): pp. 14÷23.
  • Soille P. “Morphological image analysis: principles and applications”. Springer-Verlag, 2004.
  • Lipiński D., Kacalak W. “Metrological aspects of abrasive tool active surface topography evaluation”. Metrology and Measurement Systems. Vol. 4 (2016) (praca w druku).

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.293

Pobierz plik / download

Dariusz Lipiński, Wojciech Kacalak: Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego (The application of image analysis methods to the evaluation of grinding tool active surface) (PDF, ~1 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy