ENG FB kontakt

24.06.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Zużycie ostrzy z regularnego azotku boru podczas wspomaganego laserowo toczenia twardej warstwy z węglików wolframu na osnowie niklowej *

Zużycie ostrzy z regularnego azotku boru podczas wspomaganego laserowo toczenia twardej warstwy z węglików wolframu na osnowie niklowej *

Wear of cutting edges made of cubic boron nitride during laser assisted turning hard layer of tungsten carbide based on nickel matrix

Piotr Kieruj, Damian Przestacki, Tadeusz Chwalczuk   |   08-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Zaprezentowano analizę zużycia ostrzy podczas toczenia wzdłużnego węglika wolframu na osnowie niklowej oraz wpływ obróbki hybrydowej na trwałość ostrzy. W badaniach analizowano skrawność ostrzy z regularnego azotku boru (KB9610). Stwierdzono kilkukrotne zwiększenie trwałości ostrza podczas toczenia w warunkach wspomagania laserowego.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie wzdłużne, węglik wolframu, regularny azotek boru, zużycie ostrza

ABSTRACT: This paper presents the analysis of tool’s flank wear during longitudinal turning of tungsten-carbides based on nickel matrix. The influence of hybrid machining was presented. The cutting inserts made of cubic boron nitride (KB9610) were applied in the research. The several times increase in tool life when turning under laser assisted conditions was found.

KEYWORDS: longitudinal turning, tungsten carbide, cubic boron nitride, tool wear

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Olszak W. „Obróbka skrawaniem”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
  • Twardowski P., Wojciechowski S. „Skrawalność w procesie frezowania twardych napoin z węglika wolframu”. Mechanik. Nr 12 (2010).
  • Jankowiak M., Kawalec M. „Kształtowanie mikronierówności powierzchni w procesie dokładnego toczenia ostrzami polikrystalicznymi”. Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń. Vol. 22, nr 3 (1998): s. 79÷91.
  • Rogosz T., Przestacki D. “The Temperature Analysis of Cemented Carbide Heated by Moving Laser Beam”. Archives of Mechanical Technology and Automation. Vol. 34, No. 1 (2014).
  • Si Song-hua, Yuang Xiao-min, Liu Yue-long, He Yi-zhu, Keesam Shin. “Effect of Laser Power on Microstructure and Wear Resistance of WCp/Ni Cermet Coating”. Journal of Iron and Steel Research. Vol. 13, No. 3 (2006): pp. 74÷78.
  • Zębala W., Kowalczyk R., Matras A. “Analysis and Optimization of Sintered Carbides Turning with PCD Tools”. 25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation. Procedia Engineering. Vol. 100 (2015): pp. 283÷290.
  • Coppini N.L., Diniz A.E., Bonandi M., de Souza E.M., Baptista E.A. „Hard Turning of Sintered Cemented Carbide Parts: A Shop Floor Experience”. 14th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations. Procedia CIRP. 8 (2013): pp. 368÷373.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.285

Pobierz plik / download

Piotr Kieruj, Damian Przestacki, Tadeusz Chwalczuk: Zużycie ostrzy z regularnego azotku boru podczas wspomaganego laserowo toczenia twardej warstwy z węglików wolframu na osnowie niklowej (Wear of cutting edges made of cubic boron nitride during laser assisted turning hard layer of tungsten carbide based on nickel matrix) (PDF, ~1 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Zużycie ostrzy z regularnego azotku boru podczas wspomaganego laserowo toczenia twardej warstwy z węglików wolframu na osnowie niklowej *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy