ENG FB kontakt

24.09.2020

Strona główna Listopad 2019 Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs *

Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs *

Wpływ zmian skrawalności żeliwa sferoidalnego na koszty wytwarzania

Wojciech Borkowski, Piotr Cichosz, Mateusz Pudłowski, Hubert Skowronek, Kamil Waszczuk   |   30-10-2019

Mechanik nr 11/2019 - Obróbka skrawaniem

ABSTRACT: Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.

KEYWORDS: machinability, nodular cast iron, drilling, costs

STRESZCZENIE: Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.

SŁOWA KLUCZOWE: skrawalność, żeliwo sferoidalne, wiercenie, koszty

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Benedetti M., Fontanari V., Lusuardi D. ‟Effect of graphite morphology on the fatigue and fracture resistance of ferritic ductile cast iron”. Engineering Fracture Mechanics. 206 (2019): 427–441, https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.12.019.

[2] Cichosz P. „Efektywność kształtowania przedmiotów osiowosymetrycznych w zintegrowanym wytwarzaniu”. Wrocław: Oficyna Wyd. PWr, 1998: 31–57.

[3] Cichosz P., Subbotko R. „Gospodarka narzędziowa”. Mechanik. 10, 90 (2016): 1340–1343, http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.10.352.

[4] Cichosz P. „Ekonomiczne aspekty doboru narzędzi skrawających do zadania produkcyjnego”. Mechanik. Cz. 1 i 2. 10, 11, 77 (2004): 642–647.

[5] Cichosz P. et. al. „Wybrane aspekty projektowania i wdrażania specjalnych narzędzi skrawających”. Prace Naukowe ITMiA PWr. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWr, 2012: 111–122.

[6] Ghani A.K., Choudhury I.A. “Study of tool life, surface roughness and vibration in machining nodular cast iron with ceramic tool”. Journal of Materials Processing Technology. 127 (2002): 17–022.

[7] Grzesik W. „Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych”. Warszawa: WNT, 2010: 349–372.

[8] Grzesik W., Kiszka P., Kowalczyk D., Rech J., Claudin Ch. ‟Machining of nodular cast iron (PF-NCI) using CBN tools”. Procedia CIRP. 1 (2012): 483–487.

[9] Kowalczyk D., Grzesik W. „Badania tarcia i zużycia ostrzy z CBN w obróbce żeliwa sferoidalnego”. Obróbka skrawaniem – Efektywne wytwarzanie. Wrocław: Wydawnictwo ITMiA Politechniki Wrocławskiej, 2012: 143–150.

[10] Kowalczyk D., Kiszka P., Grzesik W., Żak K. „Zużycie ostrza w toczeniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotowej i jego wpływ na przebieg procesu skrawania”. Kruszyński B. (red.) Obróbka skrawaniem – Współczesne problemy. Łódź: Agencja MALAGA, 2010: 183–190.

[11] Materiały informacyjne firmy Gühring.

[12] PN-EN 1563:2018, Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne.

[13] Yigit R., Celik R., Findik F., Koksal S. “Tool life performance of multilayer hard coatings produced by HTCVD for machining of nodular cast iron”. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials. 26 (2008): 514–524, https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2007.12.003.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.99

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Wojciech Borkowski, Piotr Cichosz, Mateusz Pudłowski, Hubert Skowronek, Kamil Waszczuk: Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs (Wpływ zmian skrawalności żeliwa sferoidalnego na koszty wytwarzania) (PDF, ~0,7 MB)

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy