ENG FB kontakt

22.02.2020

Strona główna Listopad 2019 Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs *

Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs *

Wpływ zmian skrawalności żeliwa sferoidalnego na koszty wytwarzania

Wojciech Borkowski, Piotr Cichosz, Mateusz Pudłowski, Hubert Skowronek, Kamil Waszczuk   |   30-10-2019

Mechanik nr 11/2019 - Obróbka skrawaniem

ABSTRACT: Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.

KEYWORDS: machinability, nodular cast iron, drilling, costs

STRESZCZENIE: Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.

SŁOWA KLUCZOWE: skrawalność, żeliwo sferoidalne, wiercenie, koszty

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Benedetti M., Fontanari V., Lusuardi D. ‟Effect of graphite morphology on the fatigue and fracture resistance of ferritic ductile cast iron”. Engineering Fracture Mechanics. 206 (2019): 427–441, https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2018.12.019.

[2] Cichosz P. „Efektywność kształtowania przedmiotów osiowosymetrycznych w zintegrowanym wytwarzaniu”. Wrocław: Oficyna Wyd. PWr, 1998: 31–57.

[3] Cichosz P., Subbotko R. „Gospodarka narzędziowa”. Mechanik. 10, 90 (2016): 1340–1343, http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.10.352.

[4] Cichosz P. „Ekonomiczne aspekty doboru narzędzi skrawających do zadania produkcyjnego”. Mechanik. Cz. 1 i 2. 10, 11, 77 (2004): 642–647.

[5] Cichosz P. et. al. „Wybrane aspekty projektowania i wdrażania specjalnych narzędzi skrawających”. Prace Naukowe ITMiA PWr. Wrocław: Oficyna Wydawnicza PWr, 2012: 111–122.

[6] Ghani A.K., Choudhury I.A. “Study of tool life, surface roughness and vibration in machining nodular cast iron with ceramic tool”. Journal of Materials Processing Technology. 127 (2002): 17–022.

[7] Grzesik W. „Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych”. Warszawa: WNT, 2010: 349–372.

[8] Grzesik W., Kiszka P., Kowalczyk D., Rech J., Claudin Ch. ‟Machining of nodular cast iron (PF-NCI) using CBN tools”. Procedia CIRP. 1 (2012): 483–487.

[9] Kowalczyk D., Grzesik W. „Badania tarcia i zużycia ostrzy z CBN w obróbce żeliwa sferoidalnego”. Obróbka skrawaniem – Efektywne wytwarzanie. Wrocław: Wydawnictwo ITMiA Politechniki Wrocławskiej, 2012: 143–150.

[10] Kowalczyk D., Kiszka P., Grzesik W., Żak K. „Zużycie ostrza w toczeniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotowej i jego wpływ na przebieg procesu skrawania”. Kruszyński B. (red.) Obróbka skrawaniem – Współczesne problemy. Łódź: Agencja MALAGA, 2010: 183–190.

[11] Materiały informacyjne firmy Gühring.

[12] PN-EN 1563:2018, Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne.

[13] Yigit R., Celik R., Findik F., Koksal S. “Tool life performance of multilayer hard coatings produced by HTCVD for machining of nodular cast iron”. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials. 26 (2008): 514–524, https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2007.12.003.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.99

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Wojciech Borkowski, Piotr Cichosz, Mateusz Pudłowski, Hubert Skowronek, Kamil Waszczuk: Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs (Wpływ zmian skrawalności żeliwa sferoidalnego na koszty wytwarzania) (PDF, ~0,7 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Exactly: How precision engineers created the modern world
Simon Winchester

Exactly: How precision engineers created the modern world

HarperCollins Publishers, 2019

Precyzja jest kluczem we współczesnym świecie, ale jak i kiedy zaczęła kształtować świat?...

Internet Rzeczy
Marcin Sikorski

Internet Rzeczy

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor poruszył takie kwestie, jak: szybki rozwój IoT a sceptycyzm i niewiedza konsumentów, problemy...

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy