ENG FB kontakt

29.05.2020

Strona główna Marzec 2019

Zawartość miesięcznika nr 03/2019

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

174 Nanostrukturalne powłoki wielowarstwowe na ostrza narzędzi z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących * Nanostructured multilayer coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools - Kazimierz Czechowski, Daniel Toboła, Iwona Wronska

STRESZCZENIE: Przedstawiono zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających z węglików spiekanych i ze stali szybkotnących, ze szczególnym uwzględnieniem nowych możliwości w tym zakresie. Na podstawie wybranych wyników prowadzonych w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania badań nad opracowaniem powłok wielowarstwowych nanostrukturalnych i nadstrukturalnych, nanoszonych metodą łukową PVD, pokazano, że wytworzone powłoki mogą się przyczyniać do wzrostu trwałości narzędzi.

SŁOWA KLUCZOWE: powłoki, metoda łukowo-plazmowa PVD, narzędzia, trwałość ostrzy, węgliki spiekane, stal szybkotnąca

ABSTRACT: The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cemented carbide and high speed steel cutting tools is presented with special regard to new possibilities in this field. On the ground of some results of research carried out at the Institute of Advanced Manufacturing Technology on the PVD arc multilayer nanostructured and superlattice coatings development was shown that the obtained coatings can contribute to the tool lives increase.

KEYWORDS: coatings, arc plasma PVD method, tools, tool life, carbide, high speed steel

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.3.26

 

* Artykuł recenzowany

Metrologia techniczna

194 Zastosowanie skanowania 3D w inżynierii odwrotnej * The use of 3D scanning in reverse engineering - Jerzy Bochnia

STRESZCZENIE: Omówiono procedurę budowania modelu powierzchniowego i inspekcji jego wymiarów z wykorzystaniem skanowania przedmiotu rzeczywistego. Zeskanowano korpus dwusekcyjnej pompy hamulcowej. Dokonano inspekcji wymiarów geometrycznych otrzymanego modelu powierzchniowego. Na podstawie uzyskanych danych opracowano model bryłowy CAD 3D zeskanowanego przedmiotu.

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria odwrotna, skaner 3D, model powierzchniowy, inspekcja wymiarów

ABSTRACT: The procedure of building a surface model and inspecting its dimensions by scanning a real object is discussed. The body of a two-part master cylinder was scanned. Geometrical dimensions of the obtained surface model were inspected. Based on obtained data, a 3D CAD model of the scanned object was developed.

KEYWORDS: reverse engineering, 3D scanner, surface model, dimensional inspection

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.3.27

 

* Artykuł recenzowany

197 Optyczne pomiary 3D powierzchni (MAHR)
202 Automatyczne systemy ZEISS do pomiaru karoserii (CARL ZEISS)
206 Retrofit projektorów pomiarowych Mitutoyo (BH KARCZ)

Narzędzia

180 Elastyczne podejście do codziennych wyzwań (SANDVIK COROMANT)
182 Optymalizacja czasów przezbrajania w obróbce skrawaniem (SCHUNK INTEC)
184 Nowe wymagania rynku, nowe rozwiązania narzędziowe (ISCAR)
186 Rozwiązania YG-1 dla branży Die&Mold (YG-1)
191 Nowość w ofercie BHH: wiertła NWKa HD do obróbki materiałów trudnościeralnych i trudnoobrabialnych (FABRYKA „WIERTŁA BAILDON”)

Nowości wydawnicze

171 Czwarta rewolucja przemysłowa (K. Schwab)
171 Fatigue Analysis Tools of Aerostructures (D. Dębski, M. Dębski, K. Gołoś, J. Kaźmierski)

Obrabiarki

164 TruLaser Center 7030 – wycinarka laserowa z automatycznym sortowaniem detali (TRUMPF)
166 Firma EMCO otworzyła oddział w Polsce (EMCO WERKZEUGMASCHINEN)

Obróbka skrawaniem

158 Zastosowanie koncepcji cech rozpoznawczych procesu do prognozowania właściwości eksploatacyjnych części maszyn * Application of process signature concept to prediction of the functional properties of machine parts - Wit Grzesik

STRESZCZENIE: Omówiono problematykę związków stanu fizycznego procesu obróbki z właściwościami użytkowymi części maszyn (kształtowanymi w różnych procesach obróbki ubytkowej), wyznaczonych na podstawie funkcjonalnych charakterystyk, tzw. sygnatur procesu. Określono dominujące zjawiska i oddziaływania energetyczne w procesie skrawania w odniesieniu do funkcjonalności technologicznej warstwy wierzchniej. Podano praktyczne przykłady zastosowania koncepcji sygnatur procesu do wytwarzania warstwy wierzchniej o określonych właściwościach eksploatacyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka skrawaniem, sygnatura procesu, warstwa wierzchnia, właściwości użytkowe

ABSTRACT: The purpose of this survey is to explain and determine the relationships between physical state of the machining process, i.e. the decisive physical phenomena occurring during the process and the functional properties of the machined parts using the concept of process signatures. Dominant phenomena and energy transformation in the machining process are quantified in terms of the functionality of the technological subsurface layer. Some practical examples of the application of process signature to the producing of subsurface layer with demanded functional properties are presented anddiscussed.

KEYWORDS: machining processes, process signature, surface layer, functional properties

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.3.25

 

* Artykuł recenzowany

Różne

188 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
208 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik
210 Przegląd metod badania napięcia taśm gumowych w przenośnikach taśmowych wykorzystywanych w transporcie bliskim * Overview of the rubber belts tension test methods in the close transport conveyors - Tomasz Ryba

STRESZCZENIE: Dokonano przeglądu dostępnych rozwiązań oraz przedstawiono propozycję układu badawczego do analizy – w czasie rzeczywistym – napięcia gumowej taśmy pracującej na przenośniku. Dzięki zastosowaniu czujników tensometrycznych w aparaturze badawczej możliwe jest uzyskanie danych, których interpretacja pozwoli na zdiagnozowanie stanu taśmy i przystosowanie procesu pracy przenośnika do wymogów Przemysłu 4.0.

SŁOWA KLUCZOWE: taśma gumowa, Przemysł 4.0, czujniki tensometryczne

ABSTRACT: The review of existing solution and the proposal of the test equipment for belts tension detection on the conveyor in the real time is presented. Application of strain gauges made it possible to obtain the data, which would enable to make proper work condition diagnosis and to adapt the process to requirements of the Industry 4.0.

KEYWORDS: rubber belt, Industry 4.0, strain gauges

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.3.28

 

* Artykuł recenzowany

213 Wykorzystanie narzędzi wielodomenowego modelowania układów fizycznych na przykładzie oceny stabilności naczepy typu wywrotka podczas jej rozładunku * Application of multidomain physical systems modeling techniques for assessment of vehicle stability of tipper trailer during unloading - Michał Kontny, Piotr Kowalski

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod symulacji wielodomenowych układów fizycznych na przykładzie naczepy typu wywrotka. Te metody pozwalają na przyspieszoną budowę modeli złożonych obiektów fizycznych. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano fragment modelu stworzonego na potrzeby badania stabilności naczepy podczas rozładunku.

SŁOWA KLUCZOWE: wielodomenowe modelowanie układów fizycznych, CAE, stabilność pojazdów

ABSTRACT: This paper presents the case of application of multidomain physical systems modelling techniques in the area of heavy transport vehicles. The presented techniques allow for faster developing of complex physical systems models. The paper presents portions of the model built for simulating the stability of semi-trailer dumper during tipping.

KEYWORDS: multidomain physical systems modeling, CAE, vehicle stability

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.3.29

 

* Artykuł recenzowany

Wydarzenia i aktualności

156 Panorama
173 Smart trendy na targach ITM Polska 2019
193 Teoria to za mało (GRUPA ODITK)
198 ITA – 20 lat na polskim rynku
201 Nominacje profesorskie – Jerzy Kaleta

Z działalności CIRP

168 Wpływ zadziorów i posuwu na wytrzymałość zmęczeniową wierconych elementów ze stopów Al i Ti stosowanych w przemyśle lotniczym - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: We współczesnych korpusach lotniczych wiele elementów przenoszących obciążenia krytyczne zawiera nitowane połączenia kompozytów z metalami, wymagające wiercenia otworów o wąskich tolerancjach. Wytrzymałość zmęczeniowa łączonych elementów w znacznym stopniu zależy od zadziorów powstałych w czasie wiercenia oraz od zastosowanego posuwu.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

EMCO Werkzeugmaschinen 167
FANUC 153
Galika 169
GF Machining Solutions II okł.
Grupa ODITK 193
HEXAGON Manufacturing Intelligence 201
Hurco 173
ISCAR IV okł.
ITT-Technika 171
KIPP III okł.
Lenso 205
Mitsubishi Materials 179
SANDVIK Coromant I okł.
Schunk Intec 183
Staleo.pl 190
Takumi 157
Targi ITM Polska, Poznań 172
Targi Lamiera, Mediolan 163
Targi Plastpol, Kielce 192
Targi STOM, Kielce 170
Zoller 189
Zrobotyzowany.pl 190

Mechanik nr 03/2019

Marzec 2019

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.
Jerzy Bajkowski

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną do zajęć projektowych z takich przedmiotów, jak: podstawy zapisu...

Nasi partnerzy