ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Certyfikacja na znak CE maszyn i urządzeń w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) *

Certyfikacja na znak CE maszyn i urządzeń w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) *

Certification for CE marking of machinery and equipment at the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IZTW)

Krzysztof Wcisło, Jerzy Pietruszewski   |   04-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

STRESZCZENIE: Przedstawiono wymagania dotyczące znakowania maszyn i urządzeń znakiem CE zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i przepisami o ochronie środowiska w zakresie hałasu w środowisku ogólnym. Omówiono także niektóre badania prowadzone pod tym kątem w IZTW oraz wynikające z nich korzyści dla użytkowników maszyn.

SŁOWA KLUCZOWE: dyrektywa maszynowa, dyrektywa hałasowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej, znak CE

ABSTRACT: The article presents the requirements for labelling machines and devices with the CE mark, in accordance with EU directives and the environment protection in terms of noise in the general environment. It also discusses some of the research conducted in the Institute for this purpose and the benefits for customers from the certification tests for the CE mark.

KEYWORDS: Machinery Directive, Noise Directive, EMC Directive, CE marking

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 • PN-EN ISO 12100:2012 – wersja polska – Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.
 • PN-EN 60204-1:2010 – wersja polska – Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-EN ISO 3744:2011 – wersja polska – Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.
 • PN-EN 61000-6-1:2008 – wersja polska – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym.
 • PN-EN 61000-6-2:2008 – wersja polska – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych.
 • PN-EN 61000-6-3:2008 – wersja polska – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym.
 • PN-EN 61000-6-4:2008 – wersja polska – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych.
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.330

Pobierz plik / download

Krzysztof Wcisło, Jerzy Pietruszewski: Certyfikacja na znak CE maszyn i urządzeń w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) (Certification for CE marking of machinery and equipment at the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IZTW)) (PDF, ~2 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Certyfikacja na znak CE maszyn i urządzeń w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) *

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy