ENG FB kontakt

05.12.2023

Strona główna Słownik narzędziowca

Słownik narzędziowca

Wyszukiwarka

Wpisz słowo lub część słowa (np. fragment pojęcia ...)

Polski  Angielski  Niemiecki  Rosyjski 
właściwy opór skrawania specific cutting force spezifische Schnittkraft удельное сопротивление резания
wskaźniki stępienia ostrza indicators of the wedge bluntig Schneidenabstumpfungs-Kennziffern критерии затупления лезвия
wskaźniki zużycia ostrza wedge wear indicators Schneidenverschleiss-Kennziffern показатели износа лезвия
współczynnik objętości wiórów chip volume ratio Spanraumzahl коэффициент объема стружки
współczynnik spęczenia wióra chip compression ratio Spanstauchung коэффициент усадки стружки
współczynnik tarcia coefficient of friction Reibungskoeffizient, Reibungsfaktor коэффицент трения
współczynnik zgrubienia wióra chip thickness ratio Spandickenstauchung коэффициент утолщения стружки
wybieg narzędzia tool output Überlaufweg выход инструмента
wydatek płynu flow rate Durchflussmenge расход жидкости
wykruszenie chipping Ausbrüche выкрашивание
wykruszenie krawędzi skrawającej cutting edge chipping Schneidkantenausbruch выкрашивание режущей кромки
wymiary dimensions Abmessungen размеры
wymiary warstwy skrawanej cut dimensions Spanungsgrössen размеры срезаемого слоя
wymiary wióra chip dimensions Spangrössen размеры стружки
wypadkowa prędkość skrawania resultant cutting speed Wirkgeschwindigkeit результирующая скорость резания
wysokość narostu height of the built-up edge Höhe der Aufbauschneide высота нароста
wysokość warstwy narostu height of the built-up layer Höhe der Aufbauschicht толщина слоя нароста
wyszczerbienia nicks Scharten выщербления
zabieg obróbkowy machined cut Arbeitsstufe установка
zabieg prosty simple cut einfache Arbeitsstufe переход
zabieg złożony complex cut zusammengesetzte Arbeitsstufe сложный переход
zadzior burr Schuppe задир
zalecana prędkość skrawania recommended cutting speed empfehlene Schnittgeschwindigkeit рекомендуемая (нормативная) скорость резания
zalecany okres trwałości ostrza recommended wedge life empfehlene Standzeit рекомендуемый (нормативный) период стойкости
zaokrąglenie głównej krawędzi skrawającej major cutting edge rounding Hauptschneidenrundung закругление главной режущей кромки
zarys ostrza wedge profile Schneidkeilprofil, Schneideprofil профиль режущей кромки
złamanie fracture Bruch поломка
zużycie katastroficzne catastrophic wear katastropher Verschleiss катастрофический износ
zużycie krawędzi skrawającej cutting edge wear Schneidkantenverschleiss износ режущей кромки
zużycie mechaniczne mechanical wear mechanischer Verschleiss механический износ

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy