ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Słownik narzędziowca

Słownik narzędziowca

Wyszukiwarka

Wpisz słowo lub część słowa (np. fragment pojęcia ...)

Polski  Angielski  Niemiecki  Rosyjski 
krawędzie skrawające cutting edges Schneiden, Schneidkanten режущие кромки
krawędź skrawająca - promień zaokrąglenia rounded cutting edge radius Schneidkantenradius радиус скругления режущей кромки
krawędź skrawająca - zarys active cutting edge profile Aktives Schneidenprofil профиль активной части режущей кромки
krawędź skrawająca główna major cutting edge Hauptschneide главная режущая кромка
krawędź skrawająca nieciągła (przerywana) interrupted cutting edge unterbrochene Schneide прерывистая режущая кромка
krawędź skrawająca pomocnicza minor cutting edge Nebenschneide вспомагательная режущая кромка
krawędź skrawająca zaokrąglona rounded cutting edge gerundete Schneide скругленная режущая кромка
liczba przejść number of passes Anzahl der Schnitte число проходов
łamacz wióra chip breaker Spanbrecher стружколоматель
łamacz wióra - czynna powierzchnia natarcia active face of the chip breaker aktive Spanfläche der Spanleitstufe активная передняя поверхность стружколо
łamacz wióra - głębokość żłobka chip breaker groove depth Tiefe der eingeformten Spanleitstufe глубина стружколомающей канавки
łamacz wióra - kąt chip breaker angle Winkel der Spanleitstufe угол стружколомателя
łamacz wióra - kąt klina chip breaker wedge angle Keilwinkel der Spanleitstufe угол клина стружколомателя
łamacz wióra - odległość od naroża chip breaker distance from corner of tool Abstand der Spanleitstufe von der Schneidenecke расстояние стружколомателя от вершины инструмента
łamacz wióra - odsunięcie chip breaker distance Abstand der Spanleitstufe длина стружколомания
łamacz wióra - promień chip breaker radius Radius der Spanleitstufe радиус стружколомателя
łamacz wióra - promień żłobka chip breaker groove radius Radius der eingeformten Spanleitstufe радиус стружколомающей канавки
łamacz wióra - szerokość ścina chip breaker land width Fase der Spanleitstufe ширина фаски на передней поверхности
łamacz wióra - wysokość chip breaker height Hohe der Spanleitstufe вусота стружколомателя
maksymalna głębokość rowka zużycia maximum depth of the wear groove maximale Kolkverschleisstiefe максимальная глубина канавки износа
maksymalna szerokość pasma zużycia głównej powierzchni przyłożenia maximum width wear of the major flank face maximale Verschleissmarkenbreite der Hauptfreifläche максимальная ширина площадки (полоски) износа главной задней поверхности
maksymalna temperatura skrawania maximum cutting temperature maximum Schnittemperatur максимальная температура резания
materiał narzędziowy tool material Schneidstoff инструментальный материал
materiał obrabiany work material Werkstoff обрабатываемый материал
materiały materials Stoffe материалы
materiały narzędziowe supertwarde super hard tool materials superharte Schneidestoffe сверхтвердые инструментальные материалы
moc posuwu feed power Vorschubleistung мощность подачи
moc robocza working power Wirkleistung мощность рабочая
moc skrawania cutting power Schnittleistung мощность резания
moc skrawania na jednostkę wydajności objętościowej cutting power per unit material removal rate Schnittleistung bezogen auf das je Zeiteinheit zu zerspanende Werkstoffvolumen мощность резания отнесенная к удельной производительности

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy